Første årsmøte i den fusjonerte foreningen!

Første årsmøte i den fusjonerte foreningen!

Publisert av Steinar Vikholt den 01.03.20. Oppdatert 08.05.20.

"Jeg ser frem til å jobbe sammen med det nye styret og alle veteraner. Jeg ønsker å få til gode aktiviteter og sørge for at NVIO avd Vestfold er en organisasjon som jobber til det beste for veteraner!" sier påtroppende leder Knut Erik Jørgensen. "Jeg er klar til jobben, og jeg takker årsmøtet for tilliten! Vi skal jobbe videre med å legge en strategi der vi spiller på det gode momentet vi nå har i et godt samarbeid på tvers av byer. Dette til beste for alle veteraner i vårt område." sier påtroppende nestleder Steinar Vikholt.

Påtroppende styre som er klar!

Leder Knut Erik Jørgensen - 2 år
Nestleder Steinar Vikholt - 1 år
Kasserer Harald Imsen - 2 år
Sekretær Roger Wisth - 1 år
Styremedlem Tordis Volden - 2 år
Styremedlem/kameratstøtte Knut Arnesen - 1 år
Styremedlem Jon Kenneth Hytten - 2 år
Varamedlem Jorunn Korsvik - 1 år
Varamedlem Asbjørn Lindhjem - 2 år