Prinsipper for foreningen

Prinsipper for foreningen

Publisert av Steinar Vikholt den 01.03.20.

Følgende prinsipper er vedtatt av årsmøtet og alle som representere foreningen er innforstått at dette er gjeldende prinsipper for foreningen.

Anerkjennelse

Foreningens arbeid skal preges av anerkjennelse av hverandre sitt arbeid og innsats. Både internt i foreningen og ovenfor andre veteranorganisasjoner sitt arbeid for veteraner.

Inkludering

Foreningens arbeid skal preges av en inkluderende holdning ovenfor egne og andre veteraner, og gjenspeile mangfoldet i samfunnet.

Oppriktighet

Foreningen sitt arbeid skal preges av oppriktig, ryddig og transparent arbeid, slik at vi er en ønsket samarbeidspartner.