NVIO avd. Vestfold bli stiftet 9. januar 2020 ved ærverdige Trudvang Gjestegård i Larvik. Foreningen ble opprettet gjennom en sammenslåing av de to tidligere NVIO avdelingene i Vestfold, avd Larvik og søndre Vestfold, og avd Sandefjord og Nordre Vestfold (stiftet 21. august 2001). To avdelinger som begge var kjent for aktivitet og synlighet i sine deler av fylket. Gjennom sammenslåingen forente de sine krefter for å gi et best mulig tilbud til veteraner med sine familier i området.

NVIO avd Vestfold har 320 betalende medlemmer, som alle har har deltatt i internasjonale oppdrag fra 1947 og fram til i dag. Foreningen har egne lokaler i Hystadveien 15 i Sandefjord.
Gjennom vårt arbeid med Kamerat- og familiestøtte driver vi et omfattende, frivillig, forebyggende arbeid blant veteraner som trenger noen å prate med, ved siden av å arrangere medlemsmøter, og være en mest mulig profesjonell interesseorganisasjon for alle veteraner fra utenlandsoperasjoner, og deres pårørende.